top of page

Regler og retningslinjer

Lydhusstranda Camping

Oppdatert 28.06.23

 

Leieavtale
Leieavtale og elskjema må fylles ut og leveres så fort du har fått tildelt sesongplass. Overnatting uten signert leieavtale er ikke tillatt. Så vi ber om at vilkårene leses igjennom før inngåelse. Mangler du dette kan du kontakte oss, så sender vi deg det du trenger. Ellers finnes leieavtalen på vår nettside: www.lydhusstranda.no

Kontakt
Utenom sesong kan vi treffes på telefon mandag til fredag kl.08.00 til kl.16.00. Etter dette vil det ikke være mulig å få tak i oss, verken på telefon eller på plassen. Det er derfor viktig at dere avtaler tid for innkjøring minst 3 dager i forveien for å få aktivert bomkort. Vi trenger de 8 siste sifferne på nøkkelkortet for å få aktivert det. Har du flere siffer på nøkkelkortet ditt, så er det BW-nummeret vi trenger. E-post: post@lydhusstranda.no

Sesongstart

Sesongstart er fredag 28.04.23 kl.09.00.

I lavsesongen er vi å treffe på telefon, hverdager mellom kl.08.00 til kl.21.00.
Helgene i lavsesongen er betjent fredag kveld, kl.18.00 til 21.00, lørdag og søndag kl.09.00 til.11.00.

I høysesongen (23.06.23-13.08.23) er vi tilgjengelig på telefon fra kl.09.00 til 22.00 hver dag. Sms tjenesten har vi ikke lenger. Det tar dessverre for lang tid å betjene alle henvendelser på sms. Derfor må man nå bruke resepsjonen eller ringe oss på telefonen.  Nødsituasjoner og viktig beskjeder som ikke kan vente må varsles på telefon: 33 14 02 20. Følg anvisning.

 

Helligdager / Søndager / Byggestopp
Arbeid, snekring, motorisert verktøy og lignende er ikke tillatt på helligdager. Det skal heller ikke bygges i høysesongen (23.06.23-13.08.23). Så ber vi om at alle viser hensyn til de rundt seg når det arbeides. Plattinger bør bygges før eller etter sesong.

 

 

Utenom sesong
Innkjøring på campingplassen utenom sesong er ikke tillatt uten godkjenning 3 dager i forveien. Møbler, kjøleskap og andre ting skal ikke kjøres inn utenom sesong. Avtaler kan gjøres for service på vogn eller bygging av platting. Oppringing ved bom, utenom sesong, uten avtale er ikke tillatt.
Mangler du nøkkelkort til bom og du ønsker dette før sesongstart, kan dette bestilles på telefon eller epost. Nøkkelkort koster kr.100,- per kort.

 

Vognplassen
Det er tillatt å ha vogn og fortelt. Alt annet må spørres om på forhånd. Store investeringer i nytt utstyr er dumt hvis det må tas ned igjen. Normalt er vognplassene på ca.100 kvm hver. Noen har litt større og noen litt mindre.

Størrelsen på plassen din bestemmes først og fremst ut i fra branngater på 6 meter og 3 meter brannavstandsgrense til nabo.

 

Partytelt, små telt, paviljong, badestamp, fastmontert utstyr
Partytelt, små telt, paviljonger, grilltelt, badestamp, fastmontert utstyr og lignende installasjoner er ikke tillatt. Alt dette fører til fortetting mellom vogner som igjen går på bekostning av brannsikkerhet, sikt og fremkommelighet.

 

Plattinger, tregjerder, byggverk
En platting skal ikke bygges i 3 meters sonen til naboen, heller ikke inn i branngatene. Den skal heller ikke bygges så stor at du ikke får plass til din egen bil på leiearealet. Nye plattinger skal ikke bygges større en 45kvm. Arealet til forteltet/isolerte forteltet er medberegnet i denne maksgrensen.

 

Godkjent høyde på tregjerder er 90 cm og må males i hvit/grå farge som matcher vogn og isolert fortelt. Høyere levegg inntil 1.60 kan godkjennes midlertidig etter avtale der det er passende. Obs! Alle naboer må varsles, ellers risikerer man å måtte kutte ned tregjerde til godkjent høyde, 90 cm. Alle former for gjerder utenom vindskjermer må godkjennes av Lydhusstranda Camping. Selv om naboen din har fått et lite tregjerde, betyr ikke det at du kan sette opp det samme! Her er det mye som spiller inn. Så ta kontakt!

 

Plattinger og andre installasjoner som strider mot brannreglene blir fjernet på eiers bekostning ved mangel på oppfølging.

Platting og tregjerder må ikke oppføres i høysesongen (23.06.23-13.08.23.)

Tilbygg på vogn i treverk er ikke tillatt. Noen av disse som allerede er oppført fra mange år tilbake har en usikker fremtid.

Strøm/Fastmonterte lys o.l.
Ved unormale høye strømpriser kan strømforbruk bli fakturert på et senere tidspunkt.
Har du fastmonterte lys, brytere, kontakter eller andre elektroniske installasjoner, skal det foreligge en samsvarserklæring. Ta kontakt med forhandler eller elektriker som har montert utstyret. Vi vil koble av strømmen hvis vi ikke har mottatt en kopi av samsvarserklæringen.

Eier er selv ansvarlig for alt utstyr som er tilkoblet vår strømstolpe og står til ansvar hvis noe er feil-montert. Bruk elektriker!

Husk at støpsel må settes helt inn i stikkontakten, hvis ikke vil dette føre til varmegang og støpsel vil smelte fast i kontakt. Åpne skjøteledninger utendørs er ikke tillatt.

Hvis vi oppdager jordfeil fra vogn og strømkabel, vil vi koble av strømmen, så det ikke ødelegger for naboer rundt. Strømledning din må derfor merkes med navn og plassnummer, så vi lettere kan ta kontakt hvis det skulle være noe galt med strømmen. Støpsel må tas ut av strømstolpe etter sesongen. Hvis du har nedgravd kabel, må du forsegle støpsel. Utelys på dagtid er ikke tillatt.

 

Elbil / lading av elbil

Elbiler kan ikke lades i eget leieareal! Det er tilrettelagt en ladestasjon for lading av elbil på campingplassen. Modellen Renault Zoe kan få problemer å lade hos oss.

For de som trenger hurtigladestasjon finnes dette på Meny Søndersrød i Helgeroa.

Vann/Gråvann
Kommunen har pålagt oss å følge opp vann og avløps innretninger på campingplassen. Alle som har koblet seg til vårt vann nett gjennom årene, er nå koblet fra. Dette gjelder ikke vogner som er tilknyttet vann og kloakk.

Vann må hentes fra våre vannposter. Det er ikke tillatt å koble seg til med skjøteslanger og lignende. Gråvann skal ikke tømmes i bakken, men skal tømmes i våre vannposter med avløp.

 

Brannvarsler/Slukkemiddel/Grill/Utevarmere
Alle vogner må ha en brannvarsler og 6kg pulverapparat. Husk å ta ut batteri i brannvarsler etter sesongen er over, så slipper du å ta en akutt tur ut her når brannvarsleren din piper.

Ute peis eller ovn er ikke tillatt på campingplassen.

Griller skal ikke plasseres tett inntil nabovogner. Flytt den heller nærmere din egen enhet. Det kan i verste fall medføre skade på nabovogn eller føre til irritasjon for nabo. Så vis hensyn!

På grunn av overbelastning av strømnettet er det ikke lenger tillatt å bruke ute-varmere koblet til strøm. Bruk gass-varmere hvis du skal ha varme ute!

 

 

Salg av plass og vogn / Videreleie
Skjema for salg av vogn "på rot" finner du på vår nettside. Denne må fylles ut, signeres av begge parter før du kan selge vogn her hos oss. Salg av vogn ”på rot” her på Lydhusstranda Camping skal ikke skje uten samtykke fra dagligleder. Det er mulig at vi har andre planer for plassen, så det er ikke gitt at man får solgt vognen med plass. Vi tar provisjon for at du skal få lov til å selge den hos oss. Se vår prisliste for satser. Lån gjerne ut vogn til familie og venner, men utleie av sesongplass er ikke tillatt!

Sesongslutt
Sesongslutt er søndag 3.september. Toaletter og strøm er tilgjengelig ut dagen. Alle eiendeler må lagres i vinterfortelt eller i isolerte fortelt. Løse eiendeler i leieareal eller som er lagret på plattinger tillates ikke. Løse eiendeler som lagres kan forårsake skader på andres eiendom. Det skal heller ikke lagres noe under vognene lenger! Vi ønsker ryddige forhold på campingplassen. Takk for at dere hjelper oss med dette!

Oppsigelse
Fristen for oppsigelse av plass er 1.februar. Oppryddingsfrist for fraflytting er 1.april. Hvis vognen hentes, må plassen ryddes samme dag. Hvis vogn og eiendeler ikke hentes etter oppryddingsfristen for plassen, vil Lydhusstranda Camping eller Viking fjerne vogn og eiendeler uten ekstra varsel. Skader som eventuelt skjer på vogn eller eiendeler under flytting dekker ikke Lydhusstranda Camping. Plattinger og eiendeler blir kjørt bort og kastet på eiers bekostning ved brudd på fristen.

 

Vindskydd
Vindskydd skal ha en åpning på 80 cm i 3m sona til neste vogn i alle retninger. Brannvesenet har sagt at levegger/vindskydd er en prøveordning. For at alle skal få lov til å ha noen form for skydd foran seg i framtida, er det viktig at de ikke blir for massive. Alle må overholde regelen om å ha en 80 cm åpning mellom vognene i 3 m sona. Se eksempel nederst på siden.

Branngater
Branngater skal være 6 meter brede og skal være fri for parkering. Parkering skal skje på eget tildelt område.

Besøkende skal parkere på gjesteparkeringen utenfor bommene. Det er ikke tillatt å slippe inn familie/venner dersom din egen plass allerede er disponert.
Trenger du ekstra bilparkering? Vi har noen ekstra parkeringsplasser til utleie. Ta kontakt i resepsjonen.

Sikkerhetsgrenser
Det skal være 3m mellom boenhetene. I denne sonen er det lov å parkere en bil, men den skal ikke brukes til overnatting. Hold 3 meter sonen så ryddig som mulig for å opprettholde sikkerheten.

Hekker i 3 meter sonen må fjernes! Husk at hvert inngrep på plassen som medfører masseforflytning eller utvidelse av gammelt område må avtales med dagligleder.

Vedlikehold leieareal, thuja, hekker og beplantning

Gresset i leiearealet må klippes av hver enkelt leietaker. Sjenerende ugress fjernes med hensyn til naboer. Alt som plantes må i små krukker. Det skal ikke lenger plantes noe i bakken. Thuja busker og lignende kan ikke stå i 3 meter sonen!

 

Bomkort/nøkkelkort
Sørg for at nøkkelkortet står i det navnet vognplassen er registrert på. Hvis du har overtatt/kjøpt vogn, hjelper vi deg å endre navn på nøkkelkort i resepsjonen. Nøkkelkort som ikke passer med den registrerte vogneier blir slettet. De som ikke ordner dette på forhånd må da reaktivere bomkortet i resepsjonens åpningstid.

 

Dyr på campingplassen
Det er ikke lov til å ha katter på campingplassen. Hunder skal holdes i bånd på hele campingplassen til enhver tid. Hunder skal ikke luftes i strandområdet!

Hunder skal luftes utenfor campingplassen. Vis hensyn, mange er redde for hund.

 

Rullebrett / Skateboard/ Droner
Rullebrett/skateboard er ikke tillatt på campingplassen. Hjulene til disse støyer noe voldsomt og er uutholdelig for folk flest. Er det noen som ikke kan leve uten rullebrettene sine kan de kontakte resepsjonen, så kan vi hjelpe dere til å finne et passende anlegg i nærområdet.

Droner er ikke tillatt på campingplassen. I følge Luftfartstilsynet skal det være minst 150m avstand til folkemengder med mer enn 100 personer. 50m avstand til enkeltpersoner eller andres biler eller bygninger. Flygende fugleskremsel er heller ikke tillatt.

 

Bilkjøring
Kjør forsiktig! Husk at barn leker over hele campingplassen.

 

Husvogner/Villavogner
Det som er tillatt på en husvogn i Larvik kommune per i dag er platting inntil 45kvm og en markise. Her på campingplassen har vi både husvogner med isolerte fortelt og husvogner med fortelt i treverk. Disse har stått fra flere år tilbake, da reglene ikke var så tydelige. Disse godkjennes ikke lenger og må heller ikke settes opp på nye husvogner. 

Husvogner er per i dag ikke godkjent i Norge som campingvogn. Det er fortsatt mye usikkerhet om hva som skjer i fremtiden rundt disse. Vi håper jo at husvogner skal bli definert som en campingvogn i fremtiden, så vi alle vet hva vi kan forholde oss til. Men frem til myndighetene har funnet en løsning, må vi bare smøre oss med tålmodighet.

 

Dersom det er bygget noe i tilknytning til villavogner som ikke er i samsvar med kommunens regler, så må dette fjernes ved salg. Det er her snakk om dersom man i tilknytning til villavogn har takoverbygg, «hagestue/ spikertelt». Terrasse utenfor villavogna, med rekkverk er greit, men det skal ikke være takoverbygg, vegger og vinduer. Viser til Kommunedelplan Camping, der det i Utfyllende bestemmelser og retningslinjer under paragraf 3-1 punkt 4 Villavogn står følgende: «Det er ikke tillatt med fortelt, men kun markiser i tilknyttning til villavogner».

Videre står det under punkt 7 at takoverbygg ikke er tillatt på uteplassen.

Ved videresalg av husvogn på plassen, må ny leietaker informeres om disse forholdene! Les om kjøp og salg av husvogner her.

 

Isolerte fortelt
For dem som ønsker å sette opp isolerte fortelt, må dette godkjennes på forhånd. Vi vil se tegninger og ha mulighet til å måle plassen din før vi gir deg klarsignal. Kontrollmål av vognplassen er veldig viktig, i verste fall må man ta alt ned igjen hvis det oppstår plass mangel.

Vi oppfordrer dere til å sette opp isolerte fortelt til høsten. All oppføring skal skje utenom høysesong (23.08.23-13.08.23).

Isolerte fortelt skal kun ha 3 vegger og tak, bakvegg er ikke tillatt. Elementene som benyttes må være av type Ei15 eller bedre.

Noen isolerte fortelt kommer gjerne med takutstikk, så ha dette i bakhodet når dere måler plassen. Sørg for å ha 3 m til neste vogn fra takutstikket (det ytterste punktet). Takoverbygg som strekker seg utenfor vognen er ikke tillatt. Det isolerte forteltet må tilpasses vognen sin størrelse. For å få uteplass med takoverbygg må lengden på det isolerte forteltet tilpasses.

Vi minner også om at isolerte fortelt som settes opp må kunne demonteres på 8 timer. Blir det nødvendig med en regulering på feltet eller gravearbeid, må du ha mulighet til å fjerne installasjonen.

 

 

Mvh Lydhusstranda Camping

 

Brannavstand.png
bottom of page